Emicontrol Industria

INTEGRACIÓ I INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS ANALITZADORS DE GASOS D’EMISSIÓ

Les nostres solucions cobreixen tot tipus d’aplicacions:
Monitorització en continu d’emissions (CEM), control de processos (integrat sistemes d’adquisició i tractament de dades) o solucions de cromatografia mes complexes, dirigides a indústries com la generació d’energia, desulfuradoras, cimenteres, papereres, incineradores, calderes, forns, línies de producció, refineries … Seleccionem els millors components per conformar el seu sistema a mida (sondes d’extracció, línies calefactades, components elèctrics, adquisició de dades, analitzadors, filtres, bombes d’aspiració, refrigeradors, etc …)
Els nostres equips estan certificats QAL1 (NGC1) per TÜV (quan així ho requereix el client) tal com estableix la directiva europea EN 14181 ia més oferim el nostre propi programari EMISOFT i l’assessoria necessària per a l’obtenció de la certificació NGC 2. El control en continu de les emissions a l’atmosfera, permet actuar d’una manera ràpida en cas que se superin els límits permesos, en la majoria dels casos per avaries de la instal·lació o en els sistemes de depuració dels gasos. Algunes administracions autonòmiques, reben ja aquestes dades “on line”, de les empreses més significatives

INTEGRACIÓ I INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS ANALITZADORS EN PROCESSOS PRODUCTIUS

Els mesuraments en processos productius poden minimitzar riscos, i ajudar en la rendibilitat de les plantes.
Dissenyem i integrem la millor instal·lació en base a les seves necessitats.Oferim el nostre propi programari EMISOFT

MANTENIMENT PREVENTIU / CORRECTIU D’INSTAL·LACIONS DE ANALITZADORS DE GASOS
A EMICONTROL oferim als nostres clients l’experiència adquirida durant més de 20 anys en el camp del manteniment i instal·lació de serveis, dins dels sectors industrials.
Donant la millor solució per a les necessitats dels nostres clients. Els nostres manteniments inclouen l’adquisició de dades i l’emissió de l’informe anual requerit per l’Administració eliminant així la preocupació dels nostres clients respecte a l’Actualització o no del programari d’adquisició de dades. El nostre programari propi “EMISOFT” és l’eina utilitzada pel nostre departament tècnic per al control de les seves emissions i posterior emissió de l’informe, sense que per això hagin de realitzar una inversió extra per ell. Així mateix ens ocupem d’aconseguir els recanvis i fungibles necessaris.

SISTEMA D’MONITORATGE I ADQUISICIÓ DE DADES “EMISOFT” (PROPI)
Potent i intuïtiva eina de control de concentració de contaminants i paràmetres del focus emissor, per a control de funcionament de planta.
Gestió simultània de múltiples focus emissors
Control de superacions del VLE diari, VLE 97, VLE 95, límits acumulats anuals
Transferència de dades a distància FTP i control remot
Visualització i control des de dispositius mòbils. Senyalització d’alarmes via mail
Avaluació d’acord amb les directives de la UE i els criteris de la norma UNE-EN 14181
Gestió de registres per complir amb NGC 2, NGC 3 i EAS
Control dels requisits de calibratge
Elaboració automàtica de l’informe periòdic d’emissions

SUMINISTRE DE RECANVIOS
CÈL·LULES DE OXIGEN
FILTRES
JUNTES
……..

Distribuidors oficials SIEMENS, Ultramat, Fidamat, Oxymat, LDS,Cooler, Linea Calefactada (qualsevol equip d’ analítica i mesura)